Støtte
Rejsekammeraten
Omtale

AT YDE FRIVILLIGT ARBEJDE

Der ses i Danmark en udvikling i retning af at stadig flere ønsker at bruge en del af deres personlige overskud og fritid til at yde frivilligt, socialt arbejde.
En ’frivillig’ er en person, som ulønnet hjælper, støtter, aflaster og vejleder mennesker, som har behov herfor.

De frivillige, som er tilknyttet de forskellige tilbud under DemensKontakten, er alle udvalgt på baggrund af deres menneskelige og faglige kvalifikationer.
Erfaring med demens - professionelt eller personligt - samt erfaring med terapi og rådgivning prioriteres højt, selvom det ikke er en forudsætning for at deltage som frivillig.

Derimod er menneskelige kvalifikationer en forudsætning. Kvaliteter som oprigtighed, åbenhed, respektfuldhed, fordomsfrihed o.l., er evner, som de frivillige må besidde.

Holdninger og værdier
Alle frivillige, som tilknyttes DemensKontakten - uanset baggrund -tilbydes kurser og undervisning, således at de er fortrolige med de holdninger og værdier, som DemensKontakten bygger på.
Disse er at..

  • Vi har alle en potentiel mulighed for at ændre os og finde nye veje så længe vi lever
  • Det er ikke udelukkende det vi ved – men snarere hvad vi er, som gør os værdifulde i det, vi beskæftiger os med
  • Vi lærer med hinanden og af hinanden
  • Støtteperson for den demensramte.  
  • Samtale- og/eller samværspartner for den demensramte. 
  • Støtte til den raske ægtefælle
  • Rådgivning for den demensramte og dennes familie.
  • Igangsætning af nye tiltag med en eller flere demensramte. 
  • Undervisning for demensramte og deres pårørende.
Det frivillige arbejde er således baseret på ligeværdighed, gensidig hjælp og har fokus på den enkeltes ressourcer – både personen med demens og den frivillige.

Med denne overbevisning har vi mulighed for at møde vore medmennesker uden at være belastet eller farvet af gængse myter og stereotype opfattelser, som kan virke nedbrydende og negative på såvel andre som os selv.

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel