Støtte
Rejsekammeraten
Omtale

FAMILIEN OG DEMENSKONTAKTEN

Allerede mens mistanken om en demenssygdom lurer – kan det være en stor hjælp, at have et sted at henvende sig, for at få råd og vejledning.

Når diagnosen er stillet
Det vil næsten uundgåeligt være et chok at få at vide, at frygten var begrundet - at de svigtende funktioner hos ægtefællen eller et andet nært familiemedlem skyldes en demenssygdom. For slet ikke at tale om, hvis det er én selv, det drejer sig om.

Det kan være en god idé at få en ny aftale med lægen og en ny snak om tingene, når man har sundet sig lidt, for netop nu, er det vigtigt ikke bare at blive overladt til sig selv og den angst for fremtiden, der naturligt nok opstår, når éns tilværelse slås i stykker.

DemensKontakten
Personer med demens og deres nære familie kan have behov for og glæde af at møde andre i samme situation.

DemensKontakten har blandt andet til formål at støtte familien, så den kan bevare eller genopbygge sine ressourcer via en vifte af tilbud.

I ’Bakkehuset’ (som er omtalt andet sted), er der mulighed for at møde ligestillede, og mange har glæde af at opleve, at de ikke er alene om at skulle leve med demens i familien - med de konsekvenser det giver.

Her er der endvidere mulighed for at få rådgivning, støtte og vejledning omkring sygdommen og de hjælpemuligheder, der findes.

Besøgsvenner
DemensKontakten har opbygget et netværk af personer, som på frivillig basis støtter og hjælper, hvor der måtte være behov.
Vi kan være behjælpelig med at finde netop den person, som du/I vil kunne få glæde af at have kontakt med – f.eks. som besøgsven.

Besøgsvenner, er frivillige som via kurser har fået viden om demens.
Besøgsvenner kan dels være med til at udfylde et behov for socialt samvær med andre end den allernærmeste familie.
Og dels kan besøgsvenner være en støtte til at kunne bevare nogle fritidsinteresser, som det ellers kan være svært at fastholde på grund af sygdommen.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel