Støtte
Rejsekammeraten
Omtale

FRIVILLIGE I DEMENSKONTAKTEN

Som tidligt demensramt vil der oftest være ganske mange af de ting, som man har kunnet gøre – man stadig kan.
Færdigheds-tabene føles ikke så store.

Men det kan måske være et problem at skulle tage initiativ til noget nyt i hverdagen, når man har demens. Man kan have brug for at et andet menneske støtter og hjælper til at komme i gang – og måske til at bistå i konkrete opgaver.

Derfor bliver det frivillige arbejde en uvurderlig del af den støtte der ydes i DemensKontakten.

Vigtigt at kemien passer
Det er af stor betydning at den frivillige og den person der har behov for støtten, har en kemi, der passer sammen. Man skal kunne lide hinanden. Man skal kunne have det sjovt sammen. Og man skal kunne respektere hinanden som ligeværdige mennesker.

Kan man det, er vejen banet for et gensigt, udbytterigt samvær.

Støtte til fritidsinteresser
Når demens rammer, og arbejdslivet ikke længere er en del af hverdagen, så er det vigtigt, at finde et nyt indhold i tilværelsen. Måske er det tidligere fritidsinteresser man har lyst til at bruge mere tid på. Eller man får øjnene op for helt nye, spændende aktiviteter.

Mange har naturligvis stor hjælp af en ægtefælle / samlever, børnene eller måske gode venner.
Der vil imidlertid ofte være situationer, hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig eller mulig.

I sådanne situationer vil en frivillig hjælper kunne give den nødvendige støtte.

Frivillig i DemensKontakten
Er du et menneske med et personligt overskud og lyst til at bruge noget af fritiden på frivilligt arbejde, er du meget velkommen til at kontakte DemensKontakten.

Vi har altid brug for én mere.

Nogle mennesker med demens har måske stadig et personligt overskud til også at yde frivilligt arbejde. Hver især har noget at bidrage med. F.eks. erfaringer fra tidligere i livet. Et eller andet man har været særlig god til – viden, man gerne vil dele med andre.

Nogle ønsker måske at gå til hånde med praktiske gøremål.

Alle kan et eller andet, som der er brug for.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel