HISTORIK

I samarbejde med den lokale Alzheimerforening tog Frederiksborg Amts Social- og Psykiatriforvaltning i 2004 initiativ til et udviklingsprojekt, hvis formål var -  i et samarbejde med de 19 kommuner - at styrke den sociale indsats overfor personer, som i den erhvervsaktive alder får en demenssygdom.

En brugerundersøgelse viste et tydeligt behov for at etablere et fælles rådgivnings-, vejlednings- og værested, samt behov for undervisning og støtte for bedst muligt at lære at leve med sygdommen.

Ligeledes pegede en evaluering af amtets demenssamarbejde på behovet for nye tiltag, for at sikre relevante tilbud til personer, som i tidlig alder får en demenssygdom.

Udviklingsprojektet - som fik navnet DemensKontakten - blev gennemført i perioden 1. november 2004 til 30. april 2006.

I denne periode blev oprettet væresteder i henholdsvis Frederiksværk og Helsingør med i alt ca. 40 personer tilknyttet.

Ved projektperiodens udløb var det - trods flere forsøg - ikke lykkedes at finde en model til forankring af aktiviteterne i kommunalt regi, hvorefter videreførelse i privat regi forelå som en oplagt mulighed.

DemensKontakten har således været privat udbyder på demensområdet fra 1. maj 2006.

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel