Støtte
Rejsekammeraten
Omtale

HVAD ER DEMENS?

Der er mange forskellige årsager til demens. Den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom. Den næst-hyppigste årsag er blodpropper i hjernen. Disse to årsager udgør tilsammen ca. 90 % af alle demenssygdomme. De sidste 10 % drejer sig om mere sjældne sygdomme.

Demens er en degenerativ sygdom i hjernen, som medfører, at hjerneceller nedbrydes og går til grunde. I takt med at sygdommen skrider frem, vil der efterhånden optræde en række symptomer.
Men ligesom vi som personer alle er forskellige – vil også demenssymptomerne vise sig forskelligt fra person til person.
Man kan altså ikke tegne et éntydigt billede af en person med demens.

Hukommelsen påvirkes
Alligevel er der en række fælles symptomer, som mange kan berette om.
Ved de fleste former for demens ses der tidligt i forløbet en svækkelse af hukommelsen. Det bliver svært at huske aftaler, at huske indholdet af en tekst man lige har læst eller en udsendelse man lige har set i tv. Og det kan være svært at huske fra dag til dag.

Sommetider kan det være svært at huske navne på steder, personer og ting.

Også hverdagens almindelige gøremål kan for nogle blive besværlige. Udover den svækkede hukommelse kan skaderne i hjernen medføre, at man har svært ved at forstå, hvad ting eller genstande skal bruges til - f.eks. kaffemaskinen, komfuret, barbermaskinen, telefonen osv.
Eller man kan ikke længere finde ud af almindelige dagligdags opgaver – som f.eks. madlavning, bagning, skifte en el-pære etc.

Sprog- og orientering
Demens rammer som regel også andre funktioner end hukommelsen.
Der kan være problemer med at ’finde ordene’ når man taler. Man kan gå i stå i en sætning og kan måske ikke huske navnet på en bestemt genstand, eller man glemmer hvad man var ved at fortælle.

Også evnen til at orientere sig kan være påvirket. Dette kan helt konkret betyde, at man pludselig ikke kan genkende steder man ellers kender godt. Det kan f.eks. være en person, der går tur med hunden i et villakvarter – og pludselig ikke ved hvor han/hun er.  
Eller en person, der ikke kan finde hjem fra indkøbsturen til supermarkedet.

Personligheden påvirkes
Sådanne tab af færdigheder og evner kan selvsagt medføre, at humøret bliver påvirket. Personen med demens vil måske opleve angst og tristhed – måske endog vrede og forvirring.

Den nære familie vil naturligt også registrere de ændringer, der sker med den pågældende. De kan ofte fortælle om, at personligheden forandrer sig. Han eller hun er måske ikke længere så initiativrig som tidligere. Mister måske endog lysten til at vedligeholde en ellers yndet fritidsinteresse. Eller vedkommende viser ikke i samme grad som tidligere interesse for familie og venner.  

Symptomer kan variere
Ved nogle demenssygdomme opstår symptomerne pludseligt – næsten fra den ene dag til den anden. I andre tilfælde kommer symptomerne snigende, og der kan gå lang tid, før man rigtigt bliver opmærksom på, at der er noget galt.

Sommetider kan symptomerne også veksle fra dag til dag, og der kan være dage, hvor alt synes at være normalt. Nogle mennesker med demens har en pinefuld erkendelse af de forandringer, som sker, mens andre ikke selv ser ændringerne som betydelige.

Fælles for alle med demens gælder det, at der er meget brug for forståelse og indsigt, og at omgivelserne formår at tilpasse sig, så dagligdagen bliver så lidt besværlig som muligt for den demente.

Vil du vide mere
Vil du læse mere om demens – om sygdommen og om at leve med den – kan du finde meget mere information på Alzheimerforeningens hjemmeside…

www.alzheimer.dk

 

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel