Støtte
Rejsekammeraten
Omtale

SAMTALEGRUPPER FOR VOKSNE BØRN

DemensKontakten tilbyder rådgivning for voksne børn, som har demensramte forældre. Denne målgruppe har ofte andre behov for undervisning og støtte end ægtefæller til demensramte.
Rådgivningen gives i grupper á 6-10 personer. Grupperne afvikles som lukkede forløb, og nye grupper kan etableres såfremt behovet opstår.

Kontakt DemensKontakten for at høre nærmere.

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel