Støtte
Rejsekammeraten
Omtale

STØTTE TIL FAMILIEN

Er du ægtefælle eller på anden måde nærtstående til en person med demens, er det vigtigt at søge støtte og hjælp til de mange spørgsmål, som uundgåeligt melder sig.

Mange oplever, at det kan være meget ensomt at skulle leve med en så alvorlig sygdom i familien. Forholdet til familie og venner vil i nogle tilfælde ændre sig. Man kan nemt komme til at føle sig ensom eller isoleret i hjemmet.

Det er dog vigtigt at understrege, at der også er mange ægtefæller til personer med demens, som formår at vedligeholde interesser og kontakt til venner. Men det kræver en særlig indsats, som ikke alle er i stand til at klare uden hjælp. Ikke mindst hvis personen med demens er mest tryg, når ægtefællen er til stede. Mange fortæller, at det kan give en følelse af dårlig samvittighed, hvis man - som den raske part - prioriterer sig selv.

At tage vare på sig selv
For rigtigt at kunne tage vare på dig selv, er det vigtigt, at du erkender og accepterer de følelser, du har.

At du kan blive irriteret eller vred over små ting i hverdagen, som din demente ægtefælle siger eller gør. At du kan føle dårlig samvittighed over noget du har sagt – eller over, at din tålmodighed ikke slog til. At du kan føle dig alene, selv om du stadig har din ægtefælle. At du kan blive flov, når din ægtefælle siger eller gør upassende eller uforståelige ting.

Du kan have mange andre følelser, som du måske end ikke indser, at du har. Men de er der, og er en naturlig reaktion på det, der sker i dit liv. Prøv at acceptér dem.
 
Som sygdommen skrider frem, og det evt. bliver sværere for personen med demens at være alene hjemme, kan det være en god idé at søge hjælp i form af aflastning / støtte i hjemmet.  Du vil dermed få mulighed for at være sammen med andre mennesker og dyrke dine egne sociale og aktivitetsmæssige interesser. Og derved få indtryk og oplevelser, der kan give ny lyst og energi i hverdagen - som I sammen kan have glæde af.

Støtte og aflastning
’Aflastning’ er et ord, som kan have en negativ klang for nogle. Ordet signalerer, at man skal have hjælp til at løse en opgave, som man synes, man skulle kunne klare uden hjælp.
I realiteten er der jo bare tale om noget, alle mennesker har brug for, nemlig ’personlig tid’. Med andre ord… tid til kun at tænke på sig selv og være fri for ansvar. Tid til at slappe af eller beskæftige sig med noget, der giver nye impulser.

DemensKontakten har opbygget et netværk af personer, som på frivillig basis støtter, hjælper og aflaster, hvor der måtte være behov.
DemensKontakten kan være behjælpelig med at finde netop den person, som du/I vil kunne få glæde af at have kontakt med.

Disse frivillige er personer som via kurser har fået viden om demens.

DemensKontakten
DemensKontakten har blandt andet til formål at støtte familien, så den kan bevare eller genopbygge sine ressourcer via en bred vifte af tilbud.

Er du ægtefælle eller anden nærtstående til en person med demens, kan du have glæde af at mødes med andre i samme situation

I DemensKontakten er der mulighed for - i et hyggeligt, socialt samvær - at møde ligestillede, og mange har glæde af den gensidige inspiration og erfaringsudveksling samværet medfører.
Her er der endvidere mulighed for at få rådgivning, støtte og vejledning af en fagperson, om sygdommen og de hjælpemuligheder, der findes.

Pårørendegrupper
Mange mennesker, som i det daglige lever med demens i familien oplever et stort behov for at være tilknyttet en støttegruppe, for at få hjælp til at bearbejde de mange svære situationer, som en demenssygdom medfører.

I de fleste kommuner tilbydes sådanne pårørendegrupper.
Du kan kontakte demenskonsulenten i din kommune for at høre nærmere om kommunens tilbud.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel