Støtte
Rejsekammeraten
Omtale

STØTTEGRUPPER FOR  ÆGTEFÆLLER

DemensKontakten tilbyder ægtefæller til personer med demens, at deltage i en støttegruppe.
Her er der mulighed for at få konkret viden om demenssygdommen og at drøfte problemstillinger med hinanden og med fagpersoner.

Ægtefællegruppens mødehyppighed aftales internt i gruppen.
Eksterne undervisere/oplægsholdere kan trækkes ind efter behov.

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel